Predajca

Názov:Qintel s.r.o.
IČO:36204749
DIČ:2020029627
IČ DPH:SK2020029627
Mesto:Veľké Kapušany
PSČ:07901
Adresa:P.O. Hviezdoslava 1615
Telefón:+421566383336
E-mail:qintel@stonline.sk
Kontakt:Zoltán Magyar
OR OS Kosice, Oddiel s.r.o., Vlozka c, 12279/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95